ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรืองเป็นนักกีฬาคาราเต้ โด จังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันอุตรดิตถ์เกมส์ ครั้งที่ 27
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงณัฐกานต์  พึ่งศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (2553)  เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรืองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  2  ครั้ง คือ  ครั้งที่  26  ที่จังหวัดเพชรบูรณื  และครั้้งที่  27  ที่จังหวัึดอุตรดิตถ์    ซึ่งในปีการศึกษา  2554   สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง  ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2554,13:56   อ่าน 995 ครั้ง