โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อนักเรียน : รองชนะเลิศ 12 ปี ชาย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,08:53   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เปตอง 12 ปี หญิง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,08:48   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรืองเป็นนักกีฬาคาราเต้ โด จังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันอุตรดิตถ์เกมส์ ครั้งที่ 27
ชื่อนักเรียน : ด.ช.บรรณสรณ์ ชูอารมย์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2554,16:11   อ่าน 835 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรืองเป็นนักกีฬาคาราเต้ โด จังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันอุตรดิตถ์เกมส์ ครั้งที่ 27
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เบญจรัตน์ พึ่งศรี
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2554,16:09   อ่าน 714 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรืองเป็นนักกีฬาคาราเต้ โด จังหวัดปทุมธานี ร่วมแข่งขันอุตรดิตถ์เกมส์ ครั้งที่ 27
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐกานต์ พึ่งศรี
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2554,13:56   อ่าน 889 ครั้ง