ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพรชัย ภัทรโกมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กีฬา
เปตอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/04/2011
ปรับปรุง 12/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 532866
Page Views 610150
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
4 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
8 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
10 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
11 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
15 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
16 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
19 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
20 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
21 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
24 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
35 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
38 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
47 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
52 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
59 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
66 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
70 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
88 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
90 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
94 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
98 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
112 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
113 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
114 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
115 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
116 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
118 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
121 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
131 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
132 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566

โรงเรียนวัดดาวเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
133  หมู่ 6 ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000.
โทร & โทรสาร : 02-598-0200.