ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพรชัย ภัทรโกมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กีฬา
เปตอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/04/2011
ปรับปรุง 09/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 523740
Page Views 598527
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
2 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
8 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
12 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
17 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
20 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
21 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
28 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
30 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
35 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
48 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
54 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
59 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
63 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
66 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
71 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
88 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
89 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
94 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
95 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
98 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
114 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
115 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
116 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
121 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
130 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566

โรงเรียนวัดดาวเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
133  หมู่ 6 ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000.
โทร & โทรสาร : 02-598-0200.