ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีปธรรมนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง
ตัวแทนจาก : คณะสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ประเทือง ชื่นเงิน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า/ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุ อนุศาสนนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ถนอมสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ขาวบริสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ หางหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายปกครองชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดดาวเรือง
เบอร์โทร :