โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาววรรณรัตน์ ทองชมภูนุช