โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตักบาตรพระร้อย ณ ริมฝั่ง วัดดาวเรือง ปทุมธานี (อ่าน 37) 05 ต.ค. 60
(อ่าน 83) 09 ก.พ. 60