ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับนักเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 55) 15 ก.พ. 61
ค่ายคุณะรรม จริยธรรม (อ่าน 58) 15 ก.พ. 61
Open House เปิดบ้านวิชาการ (อ่าน 71) 02 ก.พ. 61
วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 138) 02 ม.ค. 61
กีฬาภายใน โรงเรียนวัดดาวเรือง (กีฬาสี) (อ่าน 108) 16 ธ.ค. 60
ตักบาตรพระร้อย ณ ริมฝั่ง วัดดาวเรือง ปทุมธานี (อ่าน 122) 05 ต.ค. 60