ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาภายใน โรงเรียนวัดดาวเรือง (กีฬาสี)
โรงเรียนวัดดาวเรืองจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักใคร่ สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา สุขภาวะทางกายที่ดี  และเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ทางคณะครูโรงเรียนวัดดาวเรือง จึงดำเนินการจัดกิจกรรม กีฬาสีภายในขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดดาวเรือง เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,21:56   อ่าน 277 ครั้ง