ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณะรรม จริยธรรม
โรงเรียนวัดดาวเรือง จัดโครงการคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม - จริยธรรม และฝึกสมาธิ ระเบียบวินัย ตามวิถีพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดดาวเรือง
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,11:30   อ่าน 295 ครั้ง