ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1.6.61 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดดาวเรืองได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องประชาธิปไตยและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับเสียงส่วนมาก และรู้จักการใช้สิทธิของตนเอง
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2561,15:57   อ่าน 219 ครั้ง