ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
22-23.2.61 ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนวัดดาวเรือง จัดโครงการคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม - จริยธรรม และฝึกสมาธิ ระเบียบวินัย ตามวิถีพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดดาวเรือง
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,19:48   อ่าน 430 ครั้ง