ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
17-19.01.61 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 และ ป.6 เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยของนักเรียนและเรียนรู้การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน ฝึกการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ ค่ายนวภพ 2 จ.สระบุรี
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,14:55   อ่าน 643 ครั้ง