ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
15/ธ.ค./60 เข้าค่ายลูกเสือ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดดาวเรืองได้จัดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการรู้จักหน้าที่ของตนเอง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,23:59   อ่าน 190 ครั้ง