โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบเพื่อนครู
เมื่อวันเสาร์ ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  กลุ่มที่ 3 ได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 พบเพื่อนครู  และการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดเปรมประชากร  ตั้งแต่เวลา  07.30 - 12.00 น.  โดยมี  ดร.พัฒนะ  โนนสูงเนิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  เป็นประธานและได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำแก่เพื่อนครู
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,08:14   อ่าน 100 ครั้ง