โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผงรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.26 KB 1905
s JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.46 KB 170
ฎีกาพระร้อย55 Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 1049
11 Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 209
ตราคาราเต้โด GIF Image ขนาดไฟล์ 67.19 KB 169
เวียดนาม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 145
เวียดนาม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.17 KB 3363
รูป หอง7 เวียดนาม RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.1 KB 125
ห้อง 7 เวียดนาม RAR Archive ขนาดไฟล์ 112.06 KB 126
รายชื่อ 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116 KB 169
สุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 211.19 KB 160
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปทุมฯ เขต 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.72 KB 1458