โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครู
ครูเพ็ชรัตน์ มารูปหมอก
ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาล 1  โทรศัพท์ 
ครูภิญทุตา อินเตสะ
ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2