โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.9 KB