ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เปตอง
เปตอง
ปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา  นักกีฬาทีัมเปตองหญิง  ของโรงเรียนวัดดาวเรือง  นำโดยเด็กหญิงสรารัตน์  ถนอมงาม เด็กหญิงศศิธร  ปิ่นภู่  และเด็กหญิงสุชาดา  จินดาอินทร์  ชนะเลิศของอำเภอเมือง  เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด  และสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง 3 คน ประถมศึกษา  มาได้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.37 KB