ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง  เป็นสถานที่ให้กำเนิดโรงเรียนวัดดาวเรือง  ในยุคแรกๆนั้น  การเรียนการสอนต้องมาที่วัดดาวเรือง  ต่อมา  ทางวัดดาวเรือง  มีภาระกิจเยอะมาก  ไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนได้  จึงให้สถานที่ส่วนหนึ่ง  จัดตั้งเป็นโรงเรียน เพื่อสำหรับรับนักเรียนก่อนวัยเรียน (อนุบาล)  ต่อมาเมื่อทางโรงเรียนได้เข้าโครงการในการเป็นโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้แยกออกจากวัดดาวเรือง

พระเกจิชื่อดังของวัดดาวเรือง ก็ในยุคสมัยของหลวงปู่ไปล่  ซึ่งได้ออกเหรียญในรุ่นต่างๆ  ที่เป็นที่นิยมของชนท้องถิ่น  จนถึงปัจจุบัน

ขณะนี้  มีเจ้าอาวาสวัดดาวเรืองคือ  พระครูประทีปธรรมนันท์  เป็นเจ้าอาวาส  และให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนวัดดาวเรืองมาโดยตลอด  เช่นหาทุนให้นักเรียน  เนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี  และในวันพ่อแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ  ก็ให้อุปกรณ์ต่างๆ  มาให้เป็นทานแก่นักเรียนโดยตลอด