ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์   ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
Email : wdr.ptt1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน